Ukonstytuowanie Jury i wybór Przewodniczącego

Mam przyjemność zawiadomić, że dn. 23 stycznia 2011 ukonstytuowało się Jury Nagrody w składzie niżej podanym (9 osób). Wszystkie wymienione osoby brały udział w pracach Jury w ubiegłym roku.

Kolejna dobra wiadomość: członkowie Jury po zgłoszeniu akcesu do gremium także dn. 23 stycznia 2011 (dzień zakończenia głosowania) jednomyślnie wybrali Przewodniczącego, którym został ponownie prof. Antoni Smuszkiewicz. Gratulujemy wyboru!

Na koniec zawiadamiam, że Lech Jęczmyk z powodów, które można ogólnie określić jako osobisty stosunek do pewnych trendów we współczesnej literaturze, zrezygnował z uczestnictwa w pracach Jury. Jego rezygnacja w żadnym razie nie oznacza rezygnacji z poparcia dla idei Nagrody. Bardzo dziękujemy Lechowi Jęczmykowi za jego istotny wkład w prace Jury, za jego wsparcie i dzielenie się bogatym doświadczeniem i wiedzą.

 

Skład Jury (rok powołania 2011)

Literaturoznawcy:

prof. dr hab. Antoni Smuszkiewicz (Przewodniczący)

dr Dariusz Brzostek

dr hab. Anna Gemra          

dr hab. Wojciech Kajtoch

dr Mariusz Maciej Leś

dr Adam Mazurkiewicz

dr Iwona Pięta

dr Edyta Rudolf

dr Jerzy Szeja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *