REGULAMIN ‘2015 I LISTA ZGŁOSZENIOWA POWIEŚCI

Mamy już nowy Regulamin. Zmiany względem wersji ubiegłorocznej są raczej kosmetyczne i uściślające, może z wyjątkiem dwóch. Po pierwsze, jednoznacznie wprowadzona została możliwość wspólnego kwalifikowania tomów cykli lub serii, wydanych w tym samym roku. Zwiększa to szanse tych utworów, bo głosy nie ulegają rozproszeniu. Po drugie, wyraźnie zostało ujęte w Regulaminie, że książki autorstwa przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Nagrody, jeśli takie się ukażą, nie biorą udziału w konkursie. Publikujemy także listę zgłoszeniową […]

Czytaj dalej

SKŁAD JURY ‘2015

Pragnę poinformować, że znany jest już skład Jury Nagrody w edycji 2015. W skład gremium Jurorów wejdzie 11 literaturoznawców. Przewodniczącym Jury został po raz kolejny prof. Antoni Smuszkiewicz, wybrany jednogłośnie.      Skład osobowy Jury: prof. dr hab. Antoni Smuszkiewicz (Przewodniczący) dr hab. Dariusz Brzostek dr hab. Anna Gemra dr Dorota Guttfeld dr hab. Wojciech Kajtoch dr Mariusz Maciej Leś dr Adam Mazurkiewicz dr Iwona Pięta dr Edyta Rudolf dr Jerzy Szeja dr hab. Maciej Wróblewski Opublikowano […]

Czytaj dalej

Szkice o zwycięzcach

Jak co roku, publikujemy analityczne laudacje dotyczące dzieł uhonorowanych Nagrodą J. Żuławskiego. Juror dr Jerzy Szeja w zwięzły, a jednocześnie wyczerpujący – jak na potrzebę tego rodzaju szkicu – sposób omawia założenia wyróżnionych powieści, wskazuje ich mocne i słabsze strony. Profesjonalne, a zarazem przystępne opracowanie. Zachęcam do lektury!

Czytaj dalej

Laureaci Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego w 2014 roku

Wiadomo już, które powieści zostały uhonorowane Literacką Nagrodą im. Jerzego Żuławskiego w 2014 roku. Oto werdykt jury, ogłoszony oficjalnie 23 września 2014 roku w Domu Literatury w Warszawie: • Główną Nagrodę otrzymuje Cezary Zbierzchowski za powieść „Holocaust F” • Złote Wyróżnienie otrzymuje Krzysztof Piskorski za powieść „Cienioryt” • Srebrne Wyróżnienie otrzymuje Adam Przechrzta za powieść „Gambit Wielopolskiego” Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dal­szych sukce­sów w kolej­nych latach! Nagroda Literacka im. Jerzego Żuławskiego przyz­na­wana […]

Czytaj dalej

Ogłoszenie laureatów Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego ‘2014

Dnia 23 września 2014 r. o g. 19:00 w Domu Literatury w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89, odbędzie się uro­czyste ogło­szenie laureatów Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego. Przyz­nane zostaną Główna Nagroda oraz Złote i Srebrne Wyróżnienia. Nagroda przyzna­wana jest przez pro­fesjo­na­listów, co wyróżnia ją spośród innych nagród usta­no­wio­nych w Polsce w dzie­dzinie fantastyki. Jury składa się z li­te­ra­tu­ro­znaw­ców naukowo zaj­mu­ją­cych się lite­ra­tu­rą fan­tastyczną. Wer­dykt jury poprze­dza wstępne gło­so­wanie elektorów, kone­serów polskiej lite­ratury fan­tastycznej, […]

Czytaj dalej

Nominacje ‘2014

Mamy przyjemność poinformować, które powieści uzyskały nominacje do Nagrody w 2014 roku. Oto one, wymienione w kolejności wg liczby przyznanych punktów w porządku malejącym: Szczęśliwa ziemia — Łukasz Orbitowski Przedksiężycowi t. 2, 3 — Anna Kańtoch Holocaust F — Cezary Zbierzchowski Cienioryt — Krzysztof Piskorski Sezon burz — Andrzej Sapkowski Gambit Wielopolskiego — Adam Przechrzta W okresie 1-15 kwietnia 2014 ważne głosy oddało 52 Elektorów. Autorom nominowanych dzieł serdecznie gratulujemy!

Czytaj dalej

Ogłoszenie listy utworów nominowanych ‘2014

W dniach 1-15 kwietnia odbyło się głosowanie Elektorów, w którym ważne głosy oddały 52 osoby. W tym głosowaniu wyłoniono powieści, które uzyskały nominacje do Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego w 2014 roku. Uroczyste ogłoszenie nominacji odbędzie się dn. 25 kwietnia (piątek) o g. 18 na Uniwersytecie Warszawskim, przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Wydział Polonistyki, sala 17 (1. piętro). W programie planujemy m.in. zagajenie Andrzeja Zimniaka, animatora Nagrody, wykład wprowadzający pracownika naukowego Uniwersytetu, odczytanie […]

Czytaj dalej

7 edycja Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego

Witam wszystkich zainteresowanych Nagrodą Literacką im. Jerzego Żuławskiego! Pragnę poinformować, że przygotowania do 7. edycji Nagrody przebiegają według założonego harmonogramu. Mamy już Przewodniczącego Jury – został nim po raz kolejny prof. Antoni Smuszkiewicz. Ukonstytuowało się także Jury – do ubiegłorocznego składu (wszyscy potwierdzili swoje uczestnictwo) dołączyło dwoje Jurorów: dr hab. Maciej Wróblewski (Toruń) i dr Ksenia Olkusz (Wrocław). Mamy więc 12 Jurorów, którzy zawyrokują o tegorocznej wygranej w konkursie. O kolejnych etapach procedury będę […]

Czytaj dalej

„Niebo ze stali” Roberta M. Wegnera – fragment utworu

Srebrne Wyróżnienie – Robert M. Wegner  „Niebo ze stali”:   Od trzech miesięcy w górach ginęli ludzie. Zaczęło się w połowie zimy. Ktoś wyszedł z domu i nie wrócił, kilku kupców, którzy wybrali się saniami w krótką podróż po wioskach w północnej części Olekadów, przepadło bez wieści, trzech myśliwych zastawiających sidła na okryte zimowym futrem lisy nie pojawiło się w umówionym miejscu. Na początku nikt nie łączył tych spraw, w górach, w każdych górach, mogły się zdarzyć dziesiątki rzeczy, […]

Czytaj dalej

„Widma” Łukasza Orbitowskiego – fragment utworu

Złote Wyróżnienie – Łukasz Orbitowski  „Widma”:   Strumień dał jej też jaszczurki — choć żyły poza wodą, dziewczynka nie wątpiła, że są darem od strumienia — całe mnóstwo jaszczurek, gnieżdżących się w trawie, grzejących na kamieniach. Odkryła, że łapanie ich nie ma sensu, lepiej podejść ostrożnie i się przyglądać. Jaszczurki były inne niż koty, wcale nie chciały zostać znalezione, do tego ich skóra niewiele różniła się barwą od kamieni, dostrzeżenie którejś z nich stanowiło […]

Czytaj dalej

„Czarne” Anny Kańtoch – fragment utworu

Główna Nagroda 2013 – Anna Kańtoch  „Czarne”:   Zawsze wiedziałam, że pewnego dnia wrócę do Czarnego. Widzę tę chwilę, jakby to już się stało – oto stoję na wiejskiej drodze obok pomrukującego cicho automobilu, patrzę na skiby wilgotnej ziemi i biały domek pod ciemną linią drzew. Za drzewami tarcza słońca; światło ma przydymioną czerwoną barwę, powietrze stało się ostrzejsze i pachnie leżącym pod leśnymi kamieniami mrokiem, w bruzdach na polu zbierają się […]

Czytaj dalej
1 2 3 4 6