Szkice o zwycięzcach

Jak co roku, publikujemy analityczne laudacje dotyczące dzieł uhonorowanych Nagrodą J. Żuławskiego. Juror dr Jerzy Szeja w zwięzły, a jednocześnie wyczerpujący – jak na potrzebę tego rodzaju szkicu – sposób omawia założenia wyróżnionych powieści, wskazuje ich mocne i słabsze strony. Profesjonalne, a zarazem przystępne opracowanie. Zachęcam do lektury!

Read more

Laureaci Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego w 2014 roku

Wiadomo już, które powieści zostały uhonorowane Literacką Nagrodą im. Jerzego Żuławskiego w 2014 roku. Oto werdykt jury, ogłoszony oficjalnie 23 września 2014 roku w Domu Literatury w Warszawie: • Główną Nagrodę otrzymuje Cezary Zbierzchowski za powieść „Holocaust F” • Złote Wyróżnienie otrzymuje Krzysztof Piskorski za powieść „Cienioryt” • Srebrne Wyróżnienie otrzymuje Adam Przechrzta za powieść „Gambit Wielopolskiego” Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dal­szych sukce­sów w kolej­nych latach! Nagroda Literacka im. Jerzego Żuławskiego przyz­na­wana […]

Read more

Ogłoszenie laureatów Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego ‘2014

Dnia 23 września 2014 r. o g. 19:00 w Domu Literatury w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89, odbędzie się uro­czyste ogło­szenie laureatów Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego. Przyz­nane zostaną Główna Nagroda oraz Złote i Srebrne Wyróżnienia. Nagroda przyzna­wana jest przez pro­fesjo­na­listów, co wyróżnia ją spośród innych nagród usta­no­wio­nych w Polsce w dzie­dzinie fantastyki. Jury składa się z li­te­ra­tu­ro­znaw­ców naukowo zaj­mu­ją­cych się lite­ra­tu­rą fan­tastyczną. Wer­dykt jury poprze­dza wstępne gło­so­wanie elektorów, kone­serów polskiej lite­ratury fan­tastycznej, w trakcie którego wyła­niane […]

Read more

Nominacje ‘2014

Mamy przyjemność poinformować, które powieści uzyskały nominacje do Nagrody w 2014 roku. Oto one, wymienione w kolejności wg liczby przyznanych punktów w porządku malejącym: Szczęśliwa ziemia — Łukasz Orbitowski Przedksiężycowi t. 2, 3 — Anna Kańtoch Holocaust F — Cezary Zbierzchowski Cienioryt — Krzysztof Piskorski Sezon burz — Andrzej Sapkowski Gambit Wielopolskiego — Adam Przechrzta W okresie 1-15 kwietnia 2014 ważne głosy oddało 52 Elektorów. Autorom nominowanych dzieł serdecznie gratulujemy!

Read more

Ogłoszenie listy utworów nominowanych ‘2014

W dniach 1-15 kwietnia odbyło się głosowanie Elektorów, w którym ważne głosy oddały 52 osoby. W tym głosowaniu wyłoniono powieści, które uzyskały nominacje do Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego w 2014 roku. Uroczyste ogłoszenie nominacji odbędzie się dn. 25 kwietnia (piątek) o g. 18 na Uniwersytecie Warszawskim, przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Wydział Polonistyki, sala 17 (1. piętro). W programie planujemy m.in. zagajenie Andrzeja Zimniaka, animatora Nagrody, wykład wprowadzający pracownika naukowego Uniwersytetu, odczytanie […]

Read more

7 edycja Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego

Witam wszystkich zainteresowanych Nagrodą Literacką im. Jerzego Żuławskiego! Pragnę poinformować, że przygotowania do 7. edycji Nagrody przebiegają według założonego harmonogramu. Mamy już Przewodniczącego Jury – został nim po raz kolejny prof. Antoni Smuszkiewicz. Ukonstytuowało się także Jury – do ubiegłorocznego składu (wszyscy potwierdzili swoje uczestnictwo) dołączyło dwoje Jurorów: dr hab. Maciej Wróblewski (Toruń) i dr Ksenia Olkusz (Wrocław). Mamy więc 12 Jurorów, którzy zawyrokują o tegorocznej wygranej w konkursie. O kolejnych etapach procedury będę […]

Read more

„Niebo ze stali” Roberta M. Wegnera – fragment utworu

Srebrne Wyróżnienie – Robert M. Wegner  „Niebo ze stali”:   Od trzech miesięcy w górach ginęli ludzie. Zaczęło się w połowie zimy. Ktoś wyszedł z domu i nie wrócił, kilku kupców, którzy wybrali się saniami w krótką podróż po wioskach w północnej części Olekadów, przepadło bez wieści, trzech myśliwych zastawiających sidła na okryte zimowym futrem lisy nie pojawiło się w umówionym miejscu. Na początku nikt nie łączył tych spraw, w górach, w każdych górach, mogły się zdarzyć dziesiątki rzeczy, […]

Read more

„Widma” Łukasza Orbitowskiego – fragment utworu

Złote Wyróżnienie – Łukasz Orbitowski  „Widma”:   Strumień dał jej też jaszczurki — choć żyły poza wodą, dziewczynka nie wątpiła, że są darem od strumienia — całe mnóstwo jaszczurek, gnieżdżących się w trawie, grzejących na kamieniach. Odkryła, że łapanie ich nie ma sensu, lepiej podejść ostrożnie i się przyglądać. Jaszczurki były inne niż koty, wcale nie chciały zostać znalezione, do tego ich skóra niewiele różniła się barwą od kamieni, dostrzeżenie którejś z nich stanowiło więc nagrodę, wartą […]

Read more

„Czarne” Anny Kańtoch – fragment utworu

Główna Nagroda 2013 – Anna Kańtoch  „Czarne”:   Zawsze wiedziałam, że pewnego dnia wrócę do Czarnego. Widzę tę chwilę, jakby to już się stało – oto stoję na wiejskiej drodze obok pomrukującego cicho automobilu, patrzę na skiby wilgotnej ziemi i biały domek pod ciemną linią drzew. Za drzewami tarcza słońca; światło ma przydymioną czerwoną barwę, powietrze stało się ostrzejsze i pachnie leżącym pod leśnymi kamieniami mrokiem, w bruzdach na polu zbierają się cienie. Wiatr […]

Read more

Laureaci Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego w 2013 roku

Znane już są dzieła i autorzy uhonorowani Nagrodą Żuławskiego. Oto werdykt jury, ogłoszony oficjalnie 24 września 2013 r. w Domu Literatury w Warszawie: • Główną Nagrodę otrzymuje Anna Kańtoch za powieść „Czarne” • Złote Wyróżnienie otrzymuje Łukasz Orbitowski za powieść „Widma” • Srebrne Wyróżnienie otrzymuje Robert M. Wegner za powieść„Niebo ze stali” Laureatom serdecznie gratulujemy! Nagroda Literacka im. Jerzego Żuławskiego przyznawana jest od 2008 roku za wybitne dzieła utrzymane w konwencji fantastyki. Nominacje wyłaniane […]

Read more

Ogłoszenie laureatów Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego ‘2013

Dnia 24 września 2013 r. o g. 18:30 w Domu Literatury w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89, odbędzie się uroczyste ogłoszenie laureatów Głównej Nagrody oraz Złotego i Srebrnego Wyróżnienia. Nagroda im. Jerzego Żuławskiego jest jedynym polskim wyróżnieniem w dziedzinie fantastyki, przyznawanym przez profesjonalistów. Jury składa się z literaturoznawców naukowo zajmujących się polską literaturą fantastyczną. Werdykt jury poprzedza wstępne głosowanie elektorów, koneserów polskiej literatury fantastycznej, w trakcie którego wyłaniane są nominacje.  Podczas spotkania w autorskiej […]

Read more
1 2 3 4 5 7