Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Warszawski SPP poparł Nagrodę i objął ją patronatem zaraz po jej ustanowieniu w czerwcu 2008 roku. Od tego czasu nieodpłatnie udostępniał salę konferencyjną i umożliwiał wsparcie logistyczne ze strony własnych struktur organizacyjnych zawsze, ilekroć zaistniała potrzeba. Bez tej pomocy droga byłaby nieporównanie trudniejsza, albo nawet nie do przejścia.

Read more

Konwent Copernicon

Nagroda im. J. Żuławskiego jest zasadniczo nagrodą akademicką, wszak jej Jury składa się z naukowców-literaturoznawców, lecz zarazem korzeniami tkwi mocno w fandomie, czyli w szeroko rozumianej społeczności odbiorców literatury fantastycznej. Zwróćmy uwagę, że w konkursie Żuławskiego nominowania powieści dokonują Elektorzy, którzy zasadniczo są opiniotwórczymi przedstawicielami fandomu. Ponadto, co roku współorganizatorem Nagrody jest reprezentacja społeczności fanowskiej – w ubiegłych latach były to konwenty Falkon i Avangarda, a ostatnio – Copernicon. Toruńskie konwenty zawsze reprezentowały wysoki […]

Read more

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W 2015 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ufundował nagrody pieniężne dla laureatów konkursu Żuławskiego, w sumie zwycięzcy otrzymali 18 tysięcy złotych (odpowiednio 10, 5 i 3). Organizatorzy zawsze stawiali sobie za cel, aby Nagrody zyskała wymiar finansowy, i w 2015 roku udało się to osiągnąć. Dotacja w wymienionej wysokości przyznawana była przez 5 lat, do roku 2019. Ufundowanie nagród rzeczowych uważamy to za duży sukces, ponieważ dobra literatura pisana w konwencji fantastyki została […]

Read more

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

UMK w Toruniu, oraz Wydział Filologiczny tego uniwersytetu, w roku 2015 bardzo aktywnie włączyły się do współorganizowania Nagrody, organizując dedykowaną konferencję naukową, zakończoną galową uroczystością wręczenia trofeów laureatom. Dzięki temu po raz pierwszy było możliwe zaproszenie wszystkich Jurorów na literaturoznawcze spotkanie, a Gala Nagrody zyskała należytą oprawę. Ta rozwojowa współpraca jest dla Nagrody szczególnie istotna. W 2018 roku Nagroda uzyskała afiliację na Wydziale Filologicznym (obecnie Wydział Humanistyczny) UMK.

Read more