Wyniki głosowania Elektorów w r. 2010

Wyniki głosowania Elektorów w r. 2010 przeprowadzonego wśród wybranych opiniotwórczych czytelników w inicjacyjnym głosowaniu dotyczącym Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego. Liczba Elektorów: 55, okres głosowania: 30.03 – 15.04.2010. Głosowanie przeprowadzono zgodnie z Regulaminem Nagrody w r. 2010. Wymieniono powieści, które otrzymały statystycznie znaczącą liczbę punktów (15% maksymalnej liczby punktów, a więc 14 lub więcej), wg liczby uzyskanych punktów w porządku malejącym.

Zamieszczono w sieci 16.04.2010, Andrzej Zimniak

 

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Punkty

POWIEŚCI NOMINOWANE PRZEZ ELEKTORÓW

1.  Guzek Maciej

Trzeci Świat

Runa

94

2.  Orbitowski Łukasz

Święty Wrocław

Wyd. Literackie

78

3.  Kańtoch Anna

Przedksiężycowi (t.1)

Fabryka Słów

63

4.  Grzędowicz Jarosław

Pan Lodowego Ogrodu, (t.3)

Fabryka Słów

53

5.  Brzezińska Anna

Letni deszcz. Sztylet

Runa

52

6.  Protasiuk Michał

Struktura

Wyd. Dolnośląskie

33

POZOSTAŁE POWIEŚCI

7.  Komuda Jacek

Samozwaniec (t.1)

Fabryka Słów

32

8.  Sapkowski Andrzej

Żmija

SuperNOWA

30

9.  Orkan Rafał W.

Dziki mesjasz

Fabryka Słów

28

10. Ćwiek Jakub

Ofensywa szulerów

Runa

24

11. Piskorski Krzysztof

Zadra (t.2)

Runa

24

12. Tokarczuk Olga

Prowadź swój pług przez kości umarłych

Wyd. Literackie

18

 

Rekomendacje dotyczące przyznania w 2010 roku Głównej Nagrody (liczby głosów):

  TAK – 40              NIE – 10             BEZ OPINII – 5 

 

NOMINACJA JURORSKA

do Literackiej Nagrody Specjalnej im.J. Żuławskiego w roku 2010

Komunikat ogłoszony w sieci 5.07.2010

Zgodnie z Regulaminem, Jury nominowało do Nagrody Specjalnej im. J. Żuławskiego utwór Jacka Dukaja „Wroniec”. Jurorzy skorzystali z przysługującego im prawa i w okresie 15-30 czerwca 2010 r. 2 głosami dokonali tej nominacji.

W 2010 roku Jury nie dokonało dodatkowych nominacji do Głównej Nagrody i Wyróżnień, poprzestając na nominacjach elektorskich.

Andrzej Zimniak

 

Komentarz do głosowania Elektorów w 2010 r.

Pod względem liczby głosujących było dobrze, choć – prawdę mówiąc, spodziewałem się wyższej frekwencji. Głosy oddało 55 Elektorów (dane dla lat 2008 i 2009, odpowiednio: 52; 63). A więc nastąpił spadek wobec ub. roku, niemal do poziomu startowego z roku 2008. Tym niemniej różnice są niewielkie i można powiedzieć, że liczba głosujących jest dość stabilna, choć skład zmienia się dynamicznie. Trzon stanowi grupa 24 Elektorów, którzy głosują już po raz trzeci (patrz lista) i mam nadzieję, że pozostaną z nami także w kolejnych latach. W tym roku zaproszenia wysłałem do 73 osób, ale chciałbym podkreślić, że zaproszenia z ubiegłych lat nie tracą ważności, jeśli tylko Elektor spełnia wymogi Regulaminu. Elektorzy, którzy pragną reaktywować działalność, powinni zgłosić się listownie.

A oto kilka innych danych statystycznych. Liczba utworów, które były punktowane (czyli uzyskały w głosowaniu minimum 1 punkt), wyniosła w tym roku 44 (lata 2008 i 2009: 45; 42). Powtarzalność jest więc wysoka. Nieco inaczej wyglądają liczby utworów, które osiągnęły próg 5% możliwych punktów – w tym roku to 12 utworów, wobec 17 i 18 w latach ubiegłych, a więc obecnie głosujący skupili się na nieco mniejszej liczbie dzieł. Zwycięzca otrzymał 34% teoretycznie możliwych punktów (poprzednio 58% i 30%), a więc wyjąwszy „Lód” Dukaja mamy też podobny ilościowy wynik. Te dane świadczą o pewnej stabilności zarówno rynku (liczba wydawanych dzieł i ich poziom), jak i Elektoratu Nagrody. To dobrze, bo po okresie założycielskim dochodzimy do etapu normalnej pracy. Teraz życzyłbym tylko Nagrodzie zwiększenia liczby Elektorów do 70-80, a także pojawienia się sponsora, który ufundowałby nagrodę rzeczową. W obu kwestiach jestem optymistą.

18.04.2010.
Andrzej Zimniak

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *