Historiozofia duża, mniejsza i alternatywna

[Laudacje nagrodzonych dzieł: Cezarego Zbierzchowskiego „Holocaust F”, Krzysztofa Piskorskiego „Cienioryt” i Adama Przechrzty „Gambit Wielopolskiego”, przedstawione przez dr. Jerzego Szeję dn. 23.09.2014 r. w Domu Literatury w Warszawie] Jest w Holocauście F spory rozmach: obejmuje swoim ujęciem całość historii ludzkości i wszechświata, pokazuje ciekawą i wiarygodną wizję przyszłości, zajmuje się Bogiem, religią, sztuczną inteligencją, rodziną. Życiem i śmiercią. Sceny heroicznych walk łączy z liryzmem, myśli o miłości z rozważaniami o śmierci. A przy tym zostawia […]

Read more

Laureaci Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego w 2014 roku

Wiadomo już, które powieści zostały uhonorowane Literacką Nagrodą im. Jerzego Żuławskiego w 2014 roku. Oto werdykt jury, ogłoszony oficjalnie 23 września 2014 roku w Domu Literatury w Warszawie: • Główną Nagrodę otrzymuje Cezary Zbierzchowski za powieść „Holocaust F” • Złote Wyróżnienie otrzymuje Krzysztof Piskorski za powieść „Cienioryt” • Srebrne Wyróżnienie otrzymuje Adam Przechrzta za powieść „Gambit Wielopolskiego” Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dal­szych sukce­sów w kolej­nych latach! Nagroda Literacka im. Jerzego Żuławskiego przyz­na­wana […]

Read more

Ogłoszenie laureatów Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego ‘2014

Dnia 23 września 2014 r. o g. 19:00 w Domu Literatury w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89, odbędzie się uro­czyste ogło­szenie laureatów Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego. Przyz­nane zostaną Główna Nagroda oraz Złote i Srebrne Wyróżnienia. Nagroda przyzna­wana jest przez pro­fesjo­na­listów, co wyróżnia ją spośród innych nagród usta­no­wio­nych w Polsce w dzie­dzinie fantastyki. Jury składa się z li­te­ra­tu­ro­znaw­ców naukowo zaj­mu­ją­cych się lite­ra­tu­rą fan­tastyczną. Wer­dykt jury poprze­dza wstępne gło­so­wanie elektorów, kone­serów polskiej lite­ratury fan­tastycznej, w trakcie którego wyła­niane są nomi­nacje. […]

Read more

Nominacje ‘2014

Mamy przyjemność poinformować, które powieści uzyskały nominacje do Nagrody w 2014 roku. Oto one, wymienione w kolejności wg liczby przyznanych punktów w porządku malejącym: Szczęśliwa ziemia — Łukasz Orbitowski Przedksiężycowi t. 2, 3 — Anna Kańtoch Holocaust F — Cezary Zbierzchowski Cienioryt — Krzysztof Piskorski Sezon burz — Andrzej Sapkowski Gambit Wielopolskiego — Adam Przechrzta W okresie 1-15 kwietnia 2014 ważne głosy oddało 52 Elektorów. Autorom nominowanych dzieł serdecznie gratulujemy!

Read more

Ogłoszenie listy utworów nominowanych ‘2014

W dniach 1-15 kwietnia odbyło się głosowanie Elektorów, w którym ważne głosy oddały 52 osoby. W tym głosowaniu wyłoniono powieści, które uzyskały nominacje do Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego w 2014 roku. Uroczyste ogłoszenie nominacji odbędzie się dn. 25 kwietnia (piątek) o g. 18 na Uniwersytecie Warszawskim, przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Wydział Polonistyki, sala 17 (1. piętro). W programie planujemy m.in. zagajenie Andrzeja Zimniaka, animatora Nagrody, wykład wprowadzający pracownika naukowego Uniwersytetu, odczytanie […]

Read more

7 edycja Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego

Witam wszystkich zainteresowanych Nagrodą Literacką im. Jerzego Żuławskiego! Pragnę poinformować, że przygotowania do 7. edycji Nagrody przebiegają według założonego harmonogramu. Mamy już Przewodniczącego Jury – został nim po raz kolejny prof. Antoni Smuszkiewicz. Ukonstytuowało się także Jury – do ubiegłorocznego składu (wszyscy potwierdzili swoje uczestnictwo) dołączyło dwoje Jurorów: dr hab. Maciej Wróblewski (Toruń) i dr Ksenia Olkusz (Wrocław). Mamy więc 12 Jurorów, którzy zawyrokują o tegorocznej wygranej w konkursie. O kolejnych etapach procedury będę […]

Read more
1 14 15 16 17 18 27