Ofiarodawcy książek dla Jury

Utwory nominowane i rekomendowane przez członków Jury są na prośbę Komitetu Organizacyjnego Nagrody rokrocznie przesyłane do wszystkich Jurorów przez wydawnictwa. Gratulujemy wydawcom wyróżnionych w ten sposób dzieł i serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie dla Nagrody.     W roku 2018 następujące wydawnictwa nadesłały bezpłatne egzemplarze nominowanych powieści dla Jurorów (alfabetycznie): Fabryka Słów Filia Genius Creations Powergraph W.A.B. Zysk i S-ka Poniżej wymieniono wszystkie wydawnictwa, które od początku (rok 2008) współpracowały z nami, nadsyłając […]

Read more

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Warszawski SPP poparł Nagrodę i objął ją patronatem zaraz po jej ustanowieniu w czerwcu 2008 roku. Od tego czasu nieodpłatnie udostępnia salę konferencyjną i umożliwia wsparcie logistyczne ze strony własnych struktur organizacyjnych. Bez tej pomocy droga byłaby nieporównanie trudniejsza, albo nawet nie do przejścia.

Read more

Konwent Copernicon

Nagroda im. J. Żuławskiego jest zasadniczo nagrodą akademicką, wszak jej Jury składa się z naukowców-literaturoznawców, lecz zarazem korzeniami tkwi mocno w fandomie, czyli w szeroko rozumianej społeczności odbiorców literatury fantastycznej. Zwróćmy uwagę, że w konkursie Żuławskiego nominowania powieści dokonują Elektorzy, którzy są opiniotwórczymi przedstawicielami fandomu. Ponadto, co roku współorganizatorem Nagrody jest reprezentacja społeczności fanowskiej – w ubiegłych latach były to konwenty Falkon i Avangarda, a ostatnio – Copernicon. Toruńskie konwenty zawsze reprezentowały wysoki poziom, […]

Read more

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W 2015 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ufundował nagrody pieniężne dla laureatów konkursu Żuławskiego, w sumie zwycięzcy otrzymali 18 tysięcy złotych (odpowiednio 10, 5 i 3). Organizatorzy zawsze stawiali sobie za cel, aby Nagrody zyskała wymiar finansowy, i w 2015 roku udało się to osiągnąć. Ufundowanie nagród rzeczowych uważamy to za duży sukces, ponieważ dobra literatura pisana w konwencji fantastyki otrzymała należne jej miejsce, a przy okazji nasza organizacyjna praca została […]

Read more

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

UMK w Toruniu, oraz Wydział Filologiczny tego uniwersytetu, w roku 2015 bardzo aktywnie włączyły się do współorganizowania Nagrody, organizując dedykowaną konferencję naukową, zakończoną galową uroczystością wręczenia trofeów laureatom. Dzięki temu po raz pierwszy było możliwe zaproszenie wszystkich Jurorów na literaturoznawcze spotkanie, a Gala Nagrody zyskała należytą oprawę. Ta rozwojowa współpraca jest dla Nagrody szczególnie istotna.

Read more