Laureaci Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego w 2014 roku

Wiadomo już, które powieści zostały uhonorowane Literacką Nagrodą im. Jerzego Żuławskiego w 2014 roku. Oto werdykt jury, ogłoszony oficjalnie 23 września 2014 roku w Domu Literatury w Warszawie:

• Główną Nagrodę otrzymuje Cezary Zbierzchowski za powieść „Holocaust F”

• Złote Wyróżnienie otrzymuje Krzysztof Piskorski za powieść „Cienioryt”

• Srebrne Wyróżnienie otrzymuje Adam Przechrzta za powieść „Gambit Wielopolskiego”

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dal­szych sukce­sów w kolej­nych latach!

Nagroda Literacka im. Jerzego Żuławskiego przyz­na­wana jest od 2008 roku za wybitne dzieła utrzymane w kon­wencji fan­tasty­ki. Nominacje wyłaniane są w wyniku gło­so­wania imiennie zapro­szonych opinio­twór­czych re­cenzen­tów, kry­ty­ków i kone­serów lite­ra­tu­ry, a laureatów wska­zuje jury zło­żone z li­te­ra­tu­ro­znaw­ców zaj­mu­ją­cych się ba­da­niem li­te­ra­tu­ry fantastycznej.

LAUREACI 2014

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *